Lukupiiri

Tervetuloa filosofisoimaan kerran kuussa kanssamme! Tapaamme kuukauden toisena (joskus kolmantena) maanantaina klo 18-19.30. Osallistuminen ei vaadi ennakkotietoja filosofiasta tai esimerkiksi Fiven jäsenyyttä. Tapahtuma on maksuton. Teoksen tai lähdemateriaalin lukeminen ei ole välttämätöntä osallistumiselle.

Lukupiiri järjestetään verkossa Zoom-yhteydellä, ellei toisin mainita. Voit liittyä mukaan mistä tahansa, joko tietokoneella tai mobiililaitteella. Tapahtuman (sama) linkki toimii jokaisessa tapaamisessa.

Osallistujat tulevat jatkossa ensin ns. odotushuoneeseen, ja päästämme kaikki sisään noin klo 17.55 tilaisuuteen. Näin pyrimme erottamaan mahdolliset häiriköt linjoilta. Käytä omaa nimeäsi osallistuessasi eli ennen liittymistä Zoomiin, kirjoita (etu)nimesi osallistujatietoihin.

  • Jos joku osallistuja laittaa keskusteluun (chat) linkin, jonka kohdeosoite vaikuttaa epäilyttävältä, älä klikkaa.
  • Voit käyttää halutessasi Zoomia myös selaimesta lataamatta ohjelmaa koneellesi.

Tule mukaan ja osallistu haluamallasi tavalla!

Linkki Zoomiin
Tarvittaessa:
Meeting ID: 849 8271 8535
Passcode: 600997

Jokaisesta lukupiiristä julkaistaan erikseen kuvaus ja tutustuttava materiaali (etusivulla), tässä aikataulu, alustajat ja aihepiirit alustavasti:

Kevään 2024 lukupiirit:

15.1. Peter Lundqvist alustaa: Missä filosofiaan tehdään
12.2. Luis de Miranda alustaa: Filosofinen terveys ja kuinka se voi muuttaa elämäsi
11.3. Paavo Hohti: Aristoteleen Runousoppi Runousopin käsitteistä ja niiden tulkinnasta. (HUOM! Paikan päällä Helsingissä)
8.4. Tuukka Tomperi alustaa: Traaginen elämäntunto (Miguel de Unamuno)
13.5. Claudia Zatta Italiasta alustaa: “Away from the Stars: Animals’ Common Nature in Aristotle”. Tällä kertaa puhumme englantia.

Syksyn 2023 lukupiirit:

11.9. Mika Koskinen alustaa: Ajattelun ajattelusta ja näkökulman vaihtamisen taidoista
9.10. Peter Lundqvist alustaa: Filosofian maallistuminen
13.11. Piia Koivumäki alustaa: Lauri Rauhalan filosofiasta ja Heikki Vuorilan muistoksi.
11.12. Elli Akrén-Ebbe alustaa: Jäävuoren huipulta: filosofien ajatuksia tiedostavasta ruumiista, ymmärryksestä ja viisaudesta sekä tiedostamattomasta -antiikista 1900-luvulle.

Kevään 2023 lukupiirit:

6.3.2023 Peter Lundqvist: Hyveellistä elämää etsimässä. Mitä on hyve/hyveellinen? Mikä on tärkeää, kun puhutaan hyveistä?
3.4.2023 Samuel Salovuori: Kuinka vahvistaa ja syventää elämän merkityksellisyyttä?
8.5.2023: Lassi Larjo: Suunnistaminen. Mietimme suuntaa, suunnattomuutta, reitinvalintaa, eksymistä, kompassien erantoa ja karttojen kelvottomuutta.

Tilaisuudet toteutetaan Zoom-yhteydellä ja ne ovat maksuttomia.

Liity Zoom-tapaamiseen klikkaamalla tästä
Syötä tarvittaessa seuraavat tiedot:
Meeting ID: 849 8271 8535
Passcode: 600997

Tapahtuma Facebookissa – täällä voi viritellä keskustelua muiden osallistujien kanssa!

Syksyn 2022 lukupiirit:

12.9.2022 Peter Lundqvist: Filosofian tuolla puolen
10.10.2022 Ville-Matti Vilkka: Finnin puristaminen – karteesiolaiset ajattelupiintymät
14.11.2022 Pia Houni: Filosofia ja rakkausrunot
12.12.2022 Marke Ahonen: Hippokrates – valitut teokset


Kevään 2022 lukupiirit:

14.3. klo 18 ”Finnin puristaminen”. Vetäjänä Ville-Matti Vilkka
11.4. klo 18 ”Kasvatus”. Vetäjänä Lassi Larjo
9.5. klo 18 ”Euroopan ryöstö”. Vetäjänä Aliisa Nummela


Ma 6.9. klo 18-19.30 Kuka keksi tiedostamattoman? Alustajana Heikki Vuorila.

Ma 4.10. klo 18-19.30 Kun sanat eivät riitä – Deleuze pyrkii selittämään tätä. Keskustelun pohjana kehon differentiaalilaskentaa; Deleuzen tulkintaa kehon moraalisesta välttämättömyydestä. Olemmeko nakuja monadeja, muistavia monadeja vai ajatteluun kykeneviä monadeja? Deleuze hahmottelee differentiaalista reflektioita yksilöivän reflektion sijaan kirjassaan The Fold. Aiheesta alustaa Peter Lundqvist. Lähdeaineistona Gilles Deleuze: The Fold, Leibniz and the Baroque (linkki pdf-versioon), erityisesti kappale 3, Having a body sivut 97-113 Perception in the folds (nämä sivut skannattuna).

Ma 1.11 klo 18-19.30 Antiikista, arvoista, ainutkertaisuudesta ja anteliaisuudesta. Vähän rikkautta ja rakkautta arvokeskusteluun. Emmehän anna tämän hyveemme hautautua vaan hautua! Lukupiiri talouden ja lisäarvon tuottamisen näkökulmasta. Aiheesta alustaa ja lisäarvon keskusteluksi rajaa filosofian praktikko Mika Koskinen. Voit tutustua kirjaan Mariana Mazzucato: Arvo, Globaalin talouden luojat ja välistävetäjät, Terra Cognita 2019. Lisävinkkejä ja -linkkejä keskustelun pohjaksi vielä lähempänä. 

Ma 29.11. klo 18-19.30 Väitöskirjatutkija ja filosofian praktikko Anu Virtanen esittelee maanantaina 29.11. filosofiseen praktiikkaan liittyvää tutkimusta ja avaa yhteiselle keskustelulle näkökulmia. Millaista tutkimusta filosofisen praktiikan alalla tehdään? Miksi? Onko tutkimus tarpeellista? Mikä filosofisen praktiikan panos voisi olla tutkimukselle muilla aloilla? 

Jos tahdot orientoitua illan teemaan, voit tutustua seuraaviin artikkeleihin, joissa filosofisen praktiikan ja tutkimuksen suhdetta käsitellään eri tavoin. Ensimmäisessä artikkelissa tutkijat Marcussen, Weiss ja Helskog raportoivat tuloksia tieteellisestä tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yhden filosofisen praktiikan lähestymistavan (Dialogos) käyttöä kestävän kehityksen opetuksessa. Toisessa artikkelissa puolestaan filosofian praktikko Anders Lindseth käsittelee filosofista praktiikkaa itsessään tutkimusmetodina sen selvittämiseen, mistä ihmiselossa on perimmiltään kyse. 

1)    Marcussen, E. H., Weiss, M., & Helskog, G. H. (2021). How Philosophizing the Dialogos Way Can Promote Education for Sustainable Development. In Teacher Education in the 21st Century-Emerging Skills for a Changing World. IntechOpen. Luettavissa täällä.

 2)    Lindseth, A (2015). The Meaningfulness of and Satisfaction from Dialogues in Philosophical Practice: Considerations of Content and Methodology. In Aleksandar Fatić and Lydia Amir (Eds.) Practicing Philosophy. Cambridge Scholars Publishing. 42-56.  Luettavissa täällä


Kuva: iStock by Getty Images/francescoch