Lukupiiri

Tervetuloa filosofisoimaan kerran kuussa kanssamme! Tapaamme klo 18-20 (19.30) Zoomissa. Tapahtuman (sama) linkki toimii jokaisessa tapaamisessa.

Jokaisesta lukupiiristä julkaistaan kuvaus ja tutustuttava materiaali erikseen, tässä aikataulu ja alustajat:

Kevään 2023 lukupiirit:

6.3.2023 Peter Lundqvist: Hyveellistä elämää etsimässä. Mitä on hyve/hyveellinen? Mikä on tärkeää, kun puhutaan hyveistä?

3.4.2023 Samuel Salovuori: Kuinka vahvistaa ja syventää elämän merkityksellisyyttä?

8.5.2023: Lassi Larjo: Suunnistaminen

Maanantaina 8.5. lukupiirissä keskustellaan suunnistuksesta! Mietimme suuntaa, suunnattomuutta, reitinvalintaa, eksymistä, kompassien erantoa ja karttojen kelvottomuutta.

Aiheesta alustaa filosofian praktikko ja opettaja Lassi Larjo.

Taustalukemistoksi yhteenveto Werner Stegmeierin ”suuntautumisen filosofiasta”.

12.6.2023: TBA

Tilaisuudet toteutetaan Zoom-yhteydellä ja ne ovat maksuttomia.

Liity Zoom-tapaamiseen klikkaamalla tästä
Syötä tarvittaessa seuraavat tiedot:
Meeting ID: 849 8271 8535
Passcode: 600997

Tapahtuma Facebookissa – täällä voi viritellä keskustelua muiden osallistujien kanssa!

Syksyn 2022 lukupiirit:

12.9.2022 Peter Lundqvist: Filosofian tuolla puolen

10.10.2022 Ville-Matti Vilkka: Finnin puristaminen – karteesiolaiset ajattelupiintymät

14.11.2022 Pia Houni: Filosofia ja rakkausrunot

12.12.2022 Marke Ahonen: Hippokrates – valitut teokset

Lukupiiri on avoin kaikille. Tule mukaan, ja osallistu haluamallasi tavalla!

Zoom-linkki 
Meeting ID: 849 8271 8535
Passcode: 600997 

Tapahtuma Facebookissa


Kevään 2022 lukupiirit:

14.3. klo 18 ”Finnin puristaminen”. Vetäjänä Ville-Matti Vilkka

11.4. klo 18 ”Kasvatus”. Vetäjänä Lassi Larjo

9.5. klo 18 ”Euroopan ryöstö”. Vetäjänä Aliisa Nummela

Tervetuloa! Lukupiiri on avoin kaikille.

Zoom-linkki
Meeting ID: 867 5864 0103
Passcode: 425811


Ma 6.9. klo 18-19.30 Kuka keksi tiedostamattoman? Alustajana Heikki Vuorila.

Ma 4.10. klo 18-19.30
https://zoom.us/j/97720319536
Kun sanat eivät riitä – Deleuze pyrkii selittämään tätä. Keskustelun pohjana kehon differentiaalilaskentaa; Deleuzen tulkintaa kehon moraalisesta välttämättömyydestä. Olemmeko nakuja monadeja, muistavia monadeja vai ajatteluun kykeneviä monadeja? Deleuze hahmottelee differentiaalista reflektioita yksilöivän reflektion sijaan kirjassaan The Fold. Aiheesta alustaa Peter Lundqvist. Lähdeaineistona Gilles Deleuze: The Fold, Leibniz and the Baroque (linkki pdf-versioon), erityisesti kappale 3, Having a body sivut 97-113 Perception in the folds (nämä sivut skannattuna).

Ma 1.11 klo 18-19.30 Antiikista, arvoista, ainutkertaisuudesta ja anteliaisuudesta. Vähän rikkautta ja rakkautta arvokeskusteluun. Emmehän anna tämän hyveemme hautautua vaan hautua! Lukupiiri talouden ja lisäarvon tuottamisen näkökulmasta. Aiheesta alustaa ja lisäarvon keskusteluksi rajaa filosofian praktikko Mika Koskinen. Voit tutustua kirjaan Mariana Mazzucato: Arvo, Globaalin talouden luojat ja välistävetäjät, Terra Cognita 2019. Lisävinkkejä ja -linkkejä keskustelun pohjaksi vielä lähempänä. 

Ma 29.11. klo 18-19.30

Zoom-linkki: https://jyufi.zoom.us/j/64213972647
Meeting ID: 642 1397 2647

Väitöskirjatutkija ja filosofian praktikko Anu Virtanen esittelee maanantaina 29.11. filosofiseen praktiikkaan liittyvää tutkimusta ja avaa yhteiselle keskustelulle näkökulmia. Millaista tutkimusta filosofisen praktiikan alalla tehdään? Miksi? Onko tutkimus tarpeellista? Mikä filosofisen praktiikan panos voisi olla tutkimukselle muilla aloilla? 

Jos tahdot orientoitua illan teemaan, voit tutustua seuraaviin artikkeleihin, joissa filosofisen praktiikan ja tutkimuksen suhdetta käsitellään eri tavoin. Ensimmäisessä artikkelissa tutkijat Marcussen, Weiss ja Helskog raportoivat tuloksia tieteellisestä tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yhden filosofisen praktiikan lähestymistavan (Dialogos) käyttöä kestävän kehityksen opetuksessa. Toisessa artikkelissa puolestaan filosofian praktikko Anders Lindseth käsittelee filosofista praktiikkaa itsessään tutkimusmetodina sen selvittämiseen, mistä ihmiselossa on perimmiltään kyse. 

1)    Marcussen, E. H., Weiss, M., & Helskog, G. H. (2021). How Philosophizing the Dialogos Way Can Promote Education for Sustainable Development. In Teacher Education in the 21st Century-Emerging Skills for a Changing World. IntechOpen. Luettavissa täällä.

 2)    Lindseth, A (2015). The Meaningfulness of and Satisfaction from Dialogues in Philosophical Practice: Considerations of Content and Methodology. In Aleksandar Fatić and Lydia Amir (Eds.) Practicing Philosophy. Cambridge Scholars Publishing. 42-56.  Luettavissa täällä

Lukupiiri toteutetaan toistaiseksi verkossa – voit liittyä mukaan mistä tahansa, joko tietokoneella tai mobiililaitteella. Tarkemmat tiedot jokaisesta lukupiiristä julkaistaan etusivulla. Teoksen tai lähdemateriaalin lukeminen ei ole välttämätöntä osallistumiselle.

Lukupiiri on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tervetuloa lukemaan, ajattelemaan ja keskustelemaan yhdessä!

Kuva: iStock by Getty Images/francescoch