Filosofinen praktiikka vankiloissa -webinaari 7.12.2023

Tule kuulemaan miten (ja miksi) filosofisen praktiikan työskentelymenetelmiä hyödynnetään vankien kanssa! Webinaari pidettiin 7.12. klo 14-16 Zoomissa. Ilmoittautuneita osallistujia oli 48.

Yhteenveto webinaarista, avaa tästä.

Aiheesta meille kertoi eri maissa toimintaa toteuttanut asiantuntija, professori José Barrientos-Rastrojo Espanjasta (tämä osuus englanniksi). Lopuksi pääsimme yhdessä pohtimaan toimintaa ja sen mahdollisuuksia Suomessa (vapaata keskustelua suomeksi).

Keskusteluista koottiin ajatuksia jatkotyöstöön kiinnostuneiden kanssa. Ilmoittautuessa pystyi valitsemaan halusiko jatkossa lisätietoa aiheesta ja missä laajuudessa vai osallistuiko vain tähän webinaariin.

Osallistuminen ei vaatinut ennakkotietoja filosofiasta, vaan tilaisuus oli suunnattu kaikille alalla toimiville ja kiinnostuneille.

Lämpimästi tervetuloa! Ilmoittaudu mukaan 1.12. mennessä!

Tietoa webinaarista saa jakaa vapaasti, tässä hieman tukimateriaalia:

Information in English below – you are welcome to the webinar!

Filosofinen praktiikka on käytännön toimintaa, jossa käsitellään arjessa kohdattuja, elämään keskeisesti kuuluvia perimmäisiä kysymyksiä filosofian tarjoamin välinein. Toiminnan tavoitteena on tietoisuuden ja itsetuntemuksen laajentaminen sekä yksilön itseohjautuvuuden ja eettisen vastuullisuuden lisääminen. Keskeisiä toimintamuotoja ovat yksilövastaanotot, ryhmädialogit, yritysfilosofia ja -konsultointi sekä esimerkiksi lasten kanssa filosofointi. Työskentelytavoissa korostuvat keskeisesti dialogisuus ja kriittisen ajattelun taidot.

Puhujavieraamme José Barrientos-Rastrojo Espanjasta vetää Euroopan unionin rahoittamaa BOECIO-projektia (lisätietoa suomeksi alla), jossa toteutetaan filosofista praktiikkaa haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa kuten vankien. Hän on myös kirjoittanut aiheesta kattavan teoksen: Experiential Philosophy and Prison (2023).
Barrientos-Rastrojo toimii apulais-professorina Sevillan yliopistossa, kansainvälisen Philosophical Practice HASER lehden toimittajana ja on kirjoittanut yli 30 kirjaa. Hän on työskennellyt filosofisen praktiikan ja monien haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa. Vankilatyöskentelystä hänellä on lähes 10 vuoden kokemus.


Mitä on filosofinen praktiikka? Lue lisää filosofisesta praktiikasta

Mitä on filosofinen praktiikka vankien kanssa?

Filosofisen praktiikan toimintaa toteutetaan kansainvälisesti vankien kanssa. Tavoitteena on muun muassa kehittää ajattelutaitoja, itsetuntemusta, tunteiden hallintaa ja tukea osallistujien autonomiaa. Työskentelymuotoina käytetään esimerkiksi sokraattista dialogia, yksilö- ja ryhmäkeskusteluita, työpajoja.

BOECIO-projekti:

 • José Barrientos-Rastrojo ja BOECIO project – Experiential Philosophy with PRISONERS (People at Risk of Social Exclusion), Espanja, Meksiko, Etelä-Amerikka
  • BOECIO yhdistää ihmisiä ja instituutioita, jotka ovat kiinnostuneita edistämään filosofisia taitoja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten keskuudessa.
  • Miten vangit ja vankien perheet voivat hyötyä kriittisestä ajattelusta, entä miten harjoitella reflektio- ja tunnetaitoja riskiryhmien kanssa, tai miten vahvistaa vankiloiden henkilökuntaa filosofisen praktiikan keinoin?
  • +500 vankia on osallistunut toimintaan. Projekteissa on valmennettu myös vankeja vetämään työpajoja. Vankien lisäksi projekteja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa kuten köyhien maiden ja alueiden lapset ja vanhukset, seksityöläiset.
  • Tavoitteena on ollut kehittää koulutusohjelma, jonka avulla syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien parissa työskenteleviä koulutetaan filosofisiin taitoihin
  • Lisäksi on kehitetty malli soveltavan filosofian työpajoille, joiden tavoitteina on esimerkiksi
   • Tunteiden (intohimojen) hallitseminen ja eettisten hyveiden parantaminen
   • Kriittisen ajattelun parantaminen
   • Riittävien edellytysten luominen tapahtumille, jotka todennäköisesti vaikuttavat vapauden riiston kokeneiden desistanssiin.
   • Sekä arvioida mallia empiirisesti

Muita esimerkkejä eri maista – Pohjoismaissa toimintaa on erityisesti Norjassa:

Valmistaudu webinaariin: Rikosseuraamusalan sanastoa suomi-englanti (Rikosseuraamuslaitos)


Ajankohta: 7.12.2023 klo 14:00 – 16:00

Tavoite: Esitellä filosofisen praktiikan toimintaa vankien kanssa ja keskustella toiminnan mahdollisuuksista Suomessa

Kenelle:

 • Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunta
 • Alan opiskelijat
 • RETS – Rikoksettoman elämän tukisäätiö
 • Kokemusasiantuntijat, jotka työskentelevät vankilasta vapautuvien ja vapautuneiden kanssa
 • Muut asiantuntijat ja vapaaehtoiset, jotka työskentelevät vankien, vankilasta vapautuvien ja vapautuneiden kanssa
 • Muut kiinnostuneet kuten filosofian praktikot

Vieraileva puhuja: José Barrientos-Rastrojo, apulaisprofessori Sevillan yliopistosta ja BOECIO-projektin johtaja

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tästä (Google Forms) 30.11. mennessä! Zoom-linkki osallistumisohjeineen lähetetään ilmoittautuneille.

Ohjelma ja aikataulu: 

Klo 14:00 Tervetuloa
Klo 14:10 Asiantuntijapuheenvuoro
Klo 15:00 Kysymyksiä, keskustelua
– yllä oleva osio toteutetaan englanniksi
Klo 15:30 Vapaata keskustelua pienryhmissä (suomeksi)
Klo 16:00 Tilaisuus päättyy

a) Asiantuntijapuheenvuoro

 • Puhujavieraamme käsittelee muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  Millaista toimintaa, ohjelmia he ovat toteuttaneet ja missä maissa, millaista toimintaa on ollut ja mille kohderyhmille, millaisia kokemukset ja tulokset ovat olleet, mitä haasteita, mitä olisi hyvä huomioida, kun toimintaa aloitetaan Suomessa? 

b) Keskustelua ja kysymyksiä puhujalle

c) Keskustelua, ajatuksia, toiminnan mahdollisuuksista Suomessa 

d) Yhteenveto

Keskusteluista kokoamme näkemyksiä ja ideoita toiminnan mahdollisuuksista Suomesta, mitä voisimme tehdä yhdessä. Yhteenveto jaetaan osallistujille (jotka ovat valinneet näin ilmoittautuessaan).

Tilaisuuden rahoittaa: Kansan Sivistysrahasto

Järjestäjät: Filosofisen praktiikan verkosto ry, yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskus


Philosophical practice in prisons -online workshop 7th of December 2023

Finnish Philosophical Practice Network is organizing a webinar and workshop on Philosophical practice in prisons. The goal is to have an introduction and information on the topic (presentation, questions and comments in English) and to discuss about the possibilities in Finland (workshop part in Finnish).

You are welcome to participate in the English part of this webinar from anywhere! Please registrate with your e-mail and basic information via Google Forms by 30th of November!

Our guest speaker is José Barrientos-Rastrojo from Spain, who is Associate Professor at the University of Seville (Spain) and Director of BOECIO, a research project funded by the European Union that train on philosophical skills to people at social risks. He is the editor of the International Journal on Philosophical Practice HASER and has written more than 30 books. For example Experiential Philosophy and Prisons (2023). He has been working as philosophical counseling and with several groups of people at social risks (inmates, children and elders from poor countries and neighborhoods) and he has researched at several universities.

Date and time: 7th of December 2023. Starting time 14:00 pm and ending at 16:00 pm (UTC+3, time converter)

Platform: Zoom (the link will be provided for everybody registrated to the event by 1st of December).

To whom:
People in the field, for instance:

 • The Prison and Probation Service 
 • Students 
 • The Finnish Foundation for Supporting Ex-offenders
 • Experts, including experience experts, who work with inmates and released inmates
 • Other interested parties like philosophical practitioners

Guest speaker: José Barrientos-Rastrojo, Associate Professor at the University of Seville (Spain) and Director of BOECIO

Agenda and schedule:

Schedule (Finnish time, time converter)

at 14:00 introduction, agenda 
at 14:10 Presentation, guest speaker 
at 15:00 – 15:30 Questions, general discussion (in English)
at 15:30 – 16:00 Discussion in small groups (in Finnish)

a) Presentations by the experts – in English

 • Our guest speaker will cover following questions – for instance:

  How they have used pp in prisons, in which countries, what goals there have been for the activities, what kind of experiences and outcome there have been? Challenges? What should we take into consideration when starting in Finland? 

b)  Discussion (time for questions) – in English

Time for questions, discussion, remarks after the presentation. Comments from stakeholders.

c) Discussion in small groups about possibilities in Finland – in Finnish 

d) Summary and future steps

Workshop is funded by: Kansan Sivistysrahasto
Organizers: Filosofisen praktiikan verkosto ry (Finnish network for philosophical philosophy -association), in co-operation with Training Institute for Prison and Probation Services