Mitä on filosofinen praktiikka?

Avoimet filosofian harjoittamisen illat
kevät 2017

Tervetuloa tutustumaan aiheeseen Filosofisen praktiikan verkosto ry:n filosofian harjoittamisen iltoihin. Tuore yhdistys aloittelee toimintaansa järjestämällä keväällä kolme tilaisuutta, joissa pureudutaan filosofisen praktiikan keskeisiin kysymyksiin kokemusten, keskustelujen ja harjoitusten kautta. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille filosofian harjoittamisesta kiinnostuneille.
Sarjan aloittaa ti 25.4. sokraattinen dialogi, jossa tarkastellaan ”Mitä hyötyä on filosofian harjoittamisesta”. Sokraattinen dialogi on filosofi, matemaatikko Leonard Nelsonin kehittämä ryhmäkeskustelun muoto, jossa etsitään omien kokemusten pohjalta, yhdessä toisten kanssa, syvempää ymmärrystä valitusta aiheesta. Samalla dialogi on sukellus omaan ajattelumaailmaamme. Kokemukset näyttävät meille tapamme toimia maailmassa ja tuovat samalla esiin toimintamme taustalla vaikuttavia arvoja, käsityksiä, asenteita ja rutiineja. Dialogissa etsimme ja tarkastelemme näitä ajattelun muotoja ja avaamme niihin uusia näkökulmia. Dialogisen työskentelyn avainsanoja ovat kuunteleminen, yhdessä ajatteleminen ja avoimuus uudelle.
Aloitamme dialogin kertomalla kokemuksistamme. Mieti valmiiksi jokin omakohtainen kokemus, joka mielestäsi auttaa vastaamaan sokraattisen dialogin kysymykseen, ja tule keskustelemaan!

ti 25.4. klo 18.30 – 21.00, Kirjasto 10:n ryhmätyötila (Elielinaukio 2 G)
Anu Virtanen: Sokraattinen dialogi, Mitä hyötyä on filosofian harjoittamisesta?

pe 19.5. klo 17.30 – 20.30, Kriittinen korkeakoulu (Albertinkatu 27 a B 12)
Ville-Matti Vilkka: Mikä tekee filosofisesta praktiikasta filosofisen?

pe 2.6. klo 17.30 – 20.30, Kriittinen korkeakoulu (Albertinkatu 27 a B 12)
Severi Hämäri: Praktikolla ansaintamalli? Miten käytät argumentaatioanalyysiä asiakkaan löytämiseen?

Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Tervetuloa!

Kutsu vuosikokoukseen

Filosofisen praktiikan verkosto ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

Torstaina 6.4.2017 klo 18-20, Bulevardi 15 C 35 (Bene)

Huom! Portilla ollaan vastassa klo 17:50-18:00. Jos myöhästyt, soita 040 740 6863 / Anu.

Uusi yhdistyksemme on rekisteröity! Sen kunniaksi kutsumme heti koolle vuosikokouksen. Kaikki perustajajäsenet ja muut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet, tervetuloa mukaan! Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat oheisen esityslistan mukaisesti. Virallisen osuuden jälkeen on mahdollisuus jäädä keskustelemaan filosofisen praktiikan toiminnasta ja visioista lisää.

 

ESITYSLISTA

  1.  Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5.  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa!

Helsingissä 23.3.2017
Yhdistyksen hallitus