Filosofiset huokaukset: Laskeutuminen jouluun

Tule laskeutumaan joulun viettoon kanssamme!

Filosofialla ja uskonnolla on paljon yhteistä. Molemmat kutsuvat meitä etsimään ja harjoittamaan mielen vahvuutta.

Tämän harjoituksen innoittajana on toiminut ortodoksinen kirkkoisä Johannes Krysostomos, joka on innoittanut monia ajattelun polulla.

Krysostomoksen mukaan vuorokauden jokaisella tunnilla on hyvä keskittyä yhteen rukoushuokaukseen.

Kuka tahansa meistä voisi tehdä harjoituksen, jossa tietyn tunnin aikana keskittyisi pohtimaan lyhyttä ajatusta.

Jaamme pohdittavaksi filosofisen huokauksen kullekin viikolle ennen joulua, aina maanantaisin, Facebook-tapahtumassa ja Instagramissa.

Olet tervetullut keskustelemaan huokauksista Facebook-tapahtuman keskustelussa ja/tai Zoom-tapaamisessa keskiviikkoisin.

Zoom-tapaamiset klo 19-20 keskiviikkoina 1.12., 8.12., 15.12. ja 22.12.

Zoom-linkki (sama joka keskiviikko):
https://us02web.zoom.us/j/84260020351…
Meeting ID: 842 6002 0351
Passcode: 196040

Kuva: Ote Botticellin Madonna del Magnificat -teoksesta

Filosofinen praktiikka ja tutkimus

Väitöskirjatutkija ja filosofian praktikko Anu Virtanen esittelee maanantaina 29.11. filosofiseen praktiikkaan liittyvää tutkimusta ja avaa yhteiselle keskustelulle näkökulmia. Millaista tutkimusta filosofisen praktiikan alalla tehdään? Miksi? Onko tutkimus tarpeellista? Mikä filosofisen praktiikan panos voisi olla tutkimukselle muilla aloilla? 

Jos tahdot orientoitua illan teemaan, voit tutustua seuraaviin artikkeleihin, joissa filosofisen praktiikan ja tutkimuksen suhdetta käsitellään eri tavoin. Ensimmäisessä artikkelissa tutkijat Marcussen, Weiss ja Helskog raportoivat tuloksia tieteellisestä tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yhden filosofisen praktiikan lähestymistavan (Dialogos) käyttöä kestävän kehityksen opetuksessa. Toisessa artikkelissa puolestaan filosofian praktikko Anders Lindseth käsittelee filosofista praktiikkaa itsessään tutkimusmetodina sen selvittämiseen, mistä ihmiselossa on perimmiltään kyse. 

1)    Marcussen, E. H., Weiss, M., & Helskog, G. H. (2021). How Philosophizing the Dialogos Way Can Promote Education for Sustainable Development. In Teacher Education in the 21st Century-Emerging Skills for a Changing World. IntechOpen. Luettavissa täällä.

 2)    Lindseth, A (2015). The Meaningfulness of and Satisfaction from Dialogues in Philosophical Practice: Considerations of Content and Methodology. In Aleksandar Fatić and Lydia Amir (Eds.) Practicing Philosophy. Cambridge Scholars Publishing. 42-56.  Luettavissa täällä

Tervetuloa mukaan keskustelemaan:
29.11. klo 18-19.30 
Zoom-linkki: https://jyufi.zoom.us/j/64213972647
Meeting ID: 642 1397 2647

Lukupiiri on kaikille avoin ja maksuton tilaisuus.