Sokraattinen dialogi ”Kukoistus koulussa”

Filosofi Heikki Vuorila pitää sokraattisen dialogin aiheesta ”Kukoistus koulussa” lauantaina 25.8. klo 11.30 – 16.00 Vapauttakaa koulu –tapahtumassa Lapinlahden vanhassa mielisairaalassa, Lapinlahdentie 2, Helsinki.

”Kukoistus koulussa” toteutetaan non stoppina niin, että dialogiin voi tulla ja voi lähteä kesken. Ensimmäisten kahden tunnin aikana (11.30 – 13.30) esittelen sokraattisen dialogin periaatteet ja käydään osallistujien esimerkit teemasta. Tämän jälkeen (noin 13.30 – 14.00) pidetään lyhyt kahvitauko. Loput kaksi tuntia (14.00 – 16.00) käytetään yksimielisyyden löytämiseen näkemyksestä ”Kukoistus koulussa” sekä mahdollisesti peilataan yhteistä näkemystä vallalla olevaan käsitykseen kukoistuksesta!

Katso lisää osoitteesta http://www.kouluschool.org/tunnit/sokraattisia-dialogeja/

Sokraattisen dialogin päivä

Hei kaikille,

järjestämme keskustelutilaisuuden Sokraattisesta dialogista metodina
ja filosofisen praktikon työvälineenä 10.3. klo 11 – 15, Kriittisen
korkeakoulun tiloissa Helsingissä, Albertinkatu 27 a B 12, 00180
Helsinki. Tilaisuus on suunnattu kaikille jotka ovat fasilitoineet tai
osallistuneet sokraattiseen dialogiin tai ovat muuten aiheesta
kiinnostuneita.

Ajatuksena siis kerätä hyviä käytäntöjä ja kokemuksia sokraattiseen
dialogiin liittyen, lisäksi ongelmakohtia joihin on törmätty ja miten
ne sitten on ratkaistu.

Nämä kokemukset ja käytännöt kootan sitten esitykseksi joka viedään
Pohjoismaiseen filosofisten praktikkojen tapaamiseen. Tapaaminen on
21.4.2012 Lundissa, Ruotsissa.
Tapaamisesta voitte lukea enemmän tällä:
http://www.nordicpp.org/philosphical_practice_conference5.html

10.3 tapaamisen ohjelma seuraa jokseenkin sokraattisen dialogin
vaiheita, mutta ehdotukset ovat tervetulleita:

1. Kokemusten jakaminen
– missä sokraatista dialogia on käytetty ja missä sitä voisi käyttää
– osallistujat ja kysymyksen asettelut
– dialogin tavoite ja tarkoitus

2. Johdanto ja alkuvaihe
– hyvät ja huonot teemat/kysymykset
– dialogin johdanto
– minkä on dialogille soveltuva kokemus ja miten saa osallistujat
valikoimaan tällaisen

3. Dialogin kulku
– fasilitaattorin rooli ja menetelmät
– hyvä prosessi (yksilön ja ryhmän kannalta) ja miten tähän tuetaan toista
– metakeskustelu ja sen käyttö
– visuaaliset tuet dialogille

4. Dialogin jälkeen
– ”tuloksellisuus” ja tuotokset
– jatko-dialogit ja dialogi-jatkumot tietylle ryhmälle

5. Ajatusten koonti
– kootaan ajatukset Nordic PP tapaamista varten
– miten tästä jatketaan?
– koe dialogi menetelmiä käyttäen?

Jos osallistuminen kiinnostaa niin ilmoitathan minulle, sitovat
ilmoittautumiset 5.3. mennessä.

Terveisin,
Ferdinand Garoff
Puheenjohtaja, Interbaas ry
+358-40-845 4456
ferdinand.garoff(at)gmail.com