Terve vaan praktikot ja filosofian ystävät

Tässä  kutsu puolijulkisen  filosofiklubimme syyskauden avaukseen.   t. Juha Olavinen

Klubin 4. toimeliaisuuden vuosi  ja syksyn istuntokausi alkaa.

Keskiviikkona 5.9.2012 klo 17.00: VTT Arto Tukiainen: Filosofian käytännöllisyydestä.
Arto Tukiainen, s.1970, on väitellyt tohtoriksi filosofiasta vuonna 1999. Väitöskirjan otsikko on  Etiikka ja filosofia. Eräiden Wittgensteinin näkemysten kritiikkiä. Tutkielman lähtökohtana oli Wittgensteinin esitelmä etiikasta vuodelta 1929. Tukiainen aloitti alun perin taloustieteen parissa, mutta vaihtoi pian pääaineekseen filosofian. Omien sanojensa mukaan ratkaisevassa asemassa tässä siirtymässä olivat Esa Saarisen ja Thomas Wallgrenin aikalaiskriittiset luennot: Uutena valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijana ihmettelin kovasti, kuinka yliopistolla voitiin pitää opetuksena myös jotain sellaista, millä oli henkilökohtaista ja laajaa maailmankatsomuksellista merkitystä (Tukiainen, 2009). Filosofisen tutkimustyönsä ja siihen liittyvän laajan kirjallisen toimintansa ohella Tukiainen on työskennellyt tietojärjestelmäsuunnittelijana niin yksityisellä kuin julkishallinnollisellakin puolella..

 Arto Tukiainen on ollut 90-luvun lopulta alkaen aktiivisesti mukana filosofisen praktiikan kansainvälisessä ja kotimaisessa liikkeessä.

2000-luvun alussa Tukiainen piti tähän liikkeeseen oleellisesti kuuluvaa

filosofista vastaanottoa, jonka yleistavoitteeksi hän luonnehtii asiakkaiden ajatusten

selvittämisen ja uusien näkökulmien etsinnän. Tukiainen piti kuitenkin taukoa vastaanotossaan selventääkseen itselleen tarkemmin tämän toiminnan ideaa, tavoitteita ja menettelytapoja. Sittemmin hän on avannut vastaanottonsa uudelleen.

 Klubialustuksessaan Tukiainen tarttuu ikiaikaiseen kysymykseen filosofian käytännöllisyydestä.

Muutamia linkkejä:
http://www.artotukiainen.net/
www.artotukiainen.net/release_as_philosophy.pdf
http://www.artotukiainen.net/lahav.html
http://www.artotukiainen.net/elamankerta.pdf

Klubi: Albertinkatu 27 A6, 3.krs. Ovessa ja alaoven kellossa lukee Bene
filosofiklubi.blogspot.fi

Sokraattisen dialogin päivä

Hei kaikille,

järjestämme keskustelutilaisuuden Sokraattisesta dialogista metodina
ja filosofisen praktikon työvälineenä 10.3. klo 11 – 15, Kriittisen
korkeakoulun tiloissa Helsingissä, Albertinkatu 27 a B 12, 00180
Helsinki. Tilaisuus on suunnattu kaikille jotka ovat fasilitoineet tai
osallistuneet sokraattiseen dialogiin tai ovat muuten aiheesta
kiinnostuneita.

Ajatuksena siis kerätä hyviä käytäntöjä ja kokemuksia sokraattiseen
dialogiin liittyen, lisäksi ongelmakohtia joihin on törmätty ja miten
ne sitten on ratkaistu.

Nämä kokemukset ja käytännöt kootan sitten esitykseksi joka viedään
Pohjoismaiseen filosofisten praktikkojen tapaamiseen. Tapaaminen on
21.4.2012 Lundissa, Ruotsissa.
Tapaamisesta voitte lukea enemmän tällä:
http://www.nordicpp.org/philosphical_practice_conference5.html

10.3 tapaamisen ohjelma seuraa jokseenkin sokraattisen dialogin
vaiheita, mutta ehdotukset ovat tervetulleita:

1. Kokemusten jakaminen
– missä sokraatista dialogia on käytetty ja missä sitä voisi käyttää
– osallistujat ja kysymyksen asettelut
– dialogin tavoite ja tarkoitus

2. Johdanto ja alkuvaihe
– hyvät ja huonot teemat/kysymykset
– dialogin johdanto
– minkä on dialogille soveltuva kokemus ja miten saa osallistujat
valikoimaan tällaisen

3. Dialogin kulku
– fasilitaattorin rooli ja menetelmät
– hyvä prosessi (yksilön ja ryhmän kannalta) ja miten tähän tuetaan toista
– metakeskustelu ja sen käyttö
– visuaaliset tuet dialogille

4. Dialogin jälkeen
– ”tuloksellisuus” ja tuotokset
– jatko-dialogit ja dialogi-jatkumot tietylle ryhmälle

5. Ajatusten koonti
– kootaan ajatukset Nordic PP tapaamista varten
– miten tästä jatketaan?
– koe dialogi menetelmiä käyttäen?

Jos osallistuminen kiinnostaa niin ilmoitathan minulle, sitovat
ilmoittautumiset 5.3. mennessä.

Terveisin,
Ferdinand Garoff
Puheenjohtaja, Interbaas ry
+358-40-845 4456
ferdinand.garoff(at)gmail.com