FILO ry:n KESÄTAPAHTUMA 11.-12.6.2016 Helsingissä

Ohjelma

Lauantai 11.6

10:00-10:45 Tervetulopuhe ja aamukahvit, Filon puheenjohtaja Elise Liikala
10:45-11:30 Johdantoluento: Filosofiaa lapsille, Hannu Juuso
11:30-12:15 Lasten ohjaaminen filosofiseen dialogiin, Hannu Juuso
12:15-13:15 Lounastauko
13:15-14:15 Moraalimittari – peruskoululaisten moraalipohdintaa
draamallisten tarinoiden pohjalta; YLE:n ohjelman esittely ja
keskustelua, Tuukka Tomperi
14:15-16:15 Filosofiaa lukioissa – ajattelun taidoista ja
filosofoinnista, Tuukka Tomperi ja Eero Salmenkivi.
16:15-16:30 Kahvitauko
16:30-17:45 Workshop, jossa jaetaan kokemuksia, keksitään uusia
ajatustehtäviä ja leikkejä ajatteluntaitoja harjoittamaan, Emilia
Lehtinen
17:45-18:00 Päivän päättäminen

Sunnuntai 12.6

10:00-10:15 Aamukahvit
10:15-12:00 Argumentaatiopaja, Anu Virtanen
12:00-13:00 Lounas
13:00-14:30 Taidelähtöinen filosofointi työpaja – filosofiaa muksuista
mummoihin, Elise Liikala
14:30-15:00 Kahvitauko

15:00 Avoimet ovet:
15:00-16:30 Pienten lasten filosofiakahvila 3-6 -vuotiaille, Emilia Lehtinen
15:00-16:30 Ala-kouluikäisten filosofiakahvila 7-12 -vuotiaille, Else
Turunen ja Elise Liikala

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Tapahtuma järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa osoitteessa
Albertinkatu 27, Helsinki.

Luento- ja workshop-osiot on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille.
Jäseneksi voit liittyä verkkosivuilla www.filory.fi tai tapahtuman
aikana. Jäsenmaksu on 25 euroa (15 euroa vähävaraiset, kuten
työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset.) Jäseneksi voi liittyä
jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja (mm.
nettisivuilta) löytyvät säännöt.

Tapahtuman aikana järjestetään myös ”Avoimet ovet” sunnuntaina 12.6
kello 15. Ohjelmassa on eri ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa.
Avoimiin oviin ovat tervetulleita jäsenten ohella kaikki aiheesta
kiinnostuneet.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen kesätapahtumaan ja avoimiin oviin osoitteeseen
filo.hallitus@gmail.com perjantaihin 10.6 mennessä.

Filosofisen praktiikan koulutus 2016-2018

Milloin: 24.9.2016 – 26.5.2018
Missä: Kriittinen korkeakoulu, Helsinki

Filosofisella praktiikalla on juurensa antiikin Kreikassa ja sille ominaisessa tavassa ymmärtää filosofia. Filosofia liittyy siinä kiinteästi inhimilliseen kokemukseen. Filosofinen praktiikka hyödyntää vahvasti Sokrateen dialogista työtapaa ja nojaa ajatukseen, että keskustelulla on keskeinen merkitys  itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Suurin osa filosofisen praktiikan työskentelytavoista perustuu erilaisiin keskustelumuotoihin. Myös ajatus ihmetyksestä ja käsitys ihmisestä viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona ovat keskeisiä lähtökohtia.

Erilaisia filosofisen toiminnan muotoja ovat muun muassa sokraattinen keskustelu, filocafe, filosofia koulussa sekä muut lapsille ja nuorille suunnatut toiminnat, filosofin vastaanotto, blogi- ja nettikirjoittelu, yritysfilosofia ja bisnesetiikka, alaan liittyvien kirjojen julkaiseminen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Filosofisen praktiikan lähestymistapaa hyödynnetään maailmalla esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa ja yritysmaailmassa.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on koulutuksen päättyessä
– yleiskäsitys siitä, mitä filosofinen praktiikka on.
– perusvalmiudet harjoittaa erilaisia filosofisen praktiikan muotoja ja kehittyä niissä edelleen.
– valmiuksia reflektoida, mitä ”hyvä elämä” omalla kohdalla tarkoittaa ja millaisia käytännön tekoja sen edistäminen vaatii.
– taitoja hyödyntää filosofisia työskentelymenetelmiä suhteessa omaan ammattialaansa.

Hakuaika koulutukseen on keskiviikkoon 24.8.2016 mennessä.

Lisätietoa koulutuksesta ja hakuohjeet: http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofian-praktiikan-koulutus/

Voit tutustua filosofisen praktiikan erilaisiin toimintamuotoihin kevään kursseilla:
Sokraattinen dialogi: Valinta 2. – 3.4.2016
Ajatusrinki 28.-29.5. ja 18.-19.6.