Lukupiiri 2021

Ma 6.9. klo 18-19.30 Kuka keksi tiedostamattoman? Alustajana Heikki Vuorila.

Ma 4.10. klo 18-19.30
https://zoom.us/j/97720319536
Kun sanat eivät riitä – Deleuze pyrkii selittämään tätä. Keskustelun pohjana kehon differentiaalilaskentaa; Deleuzen tulkintaa kehon moraalisesta välttämättömyydestä. Olemmeko nakuja monadeja, muistavia monadeja vai ajatteluun kykeneviä monadeja? Deleuze hahmottelee differentiaalista reflektioita yksilöivän reflektion sijaan kirjassaan The Fold. Aiheesta alustaa Peter Lundqvist. Lähdeaineistona Gilles Deleuze: The Fold, Leibniz and the Baroque (linkki pdf-versioon), erityisesti kappale 3, Having a body sivut 97-113 Perception in the folds (nämä sivut skannattuna).

Ma 1.11 klo 18-19.30 Antiikista, arvoista, ainutkertaisuudesta ja anteliaisuudesta. Vähän rikkautta ja rakkautta arvokeskusteluun. Emmehän anna tämän hyveemme hautautua vaan hautua! Lukupiiri talouden ja lisäarvon tuottamisen näkökulmasta. Aiheesta alustaa ja lisäarvon keskusteluksi rajaa filosofian praktikko Mika Koskinen. Voit tutustua kirjaan Mariana Mazzucato: Arvo, Globaalin talouden luojat ja välistävetäjät, Terra Cognita 2019. Lisävinkkejä ja -linkkejä keskustelun pohjaksi vielä lähempänä. 

Ma 29.11. klo 18-19.30

Zoom-linkki: https://jyufi.zoom.us/j/64213972647
Meeting ID: 642 1397 2647

Väitöskirjatutkija ja filosofian praktikko Anu Virtanen esittelee maanantaina 29.11. filosofiseen praktiikkaan liittyvää tutkimusta ja avaa yhteiselle keskustelulle näkökulmia. Millaista tutkimusta filosofisen praktiikan alalla tehdään? Miksi? Onko tutkimus tarpeellista? Mikä filosofisen praktiikan panos voisi olla tutkimukselle muilla aloilla? 

Jos tahdot orientoitua illan teemaan, voit tutustua seuraaviin artikkeleihin, joissa filosofisen praktiikan ja tutkimuksen suhdetta käsitellään eri tavoin. Ensimmäisessä artikkelissa tutkijat Marcussen, Weiss ja Helskog raportoivat tuloksia tieteellisestä tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yhden filosofisen praktiikan lähestymistavan (Dialogos) käyttöä kestävän kehityksen opetuksessa. Toisessa artikkelissa puolestaan filosofian praktikko Anders Lindseth käsittelee filosofista praktiikkaa itsessään tutkimusmetodina sen selvittämiseen, mistä ihmiselossa on perimmiltään kyse. 

1)    Marcussen, E. H., Weiss, M., & Helskog, G. H. (2021). How Philosophizing the Dialogos Way Can Promote Education for Sustainable Development. In Teacher Education in the 21st Century-Emerging Skills for a Changing World. IntechOpen. Luettavissa täällä.

 2)    Lindseth, A (2015). The Meaningfulness of and Satisfaction from Dialogues in Philosophical Practice: Considerations of Content and Methodology. In Aleksandar Fatić and Lydia Amir (Eds.) Practicing Philosophy. Cambridge Scholars Publishing. 42-56.  Luettavissa täällä

Lukupiiri toteutetaan toistaiseksi verkossa – voit liittyä mukaan mistä tahansa, joko tietokoneella tai mobiililaitteella. Tarkemmat tiedot jokaisesta lukupiiristä julkaistaan etusivulla. Teoksen tai lähdemateriaalin lukeminen ei ole välttämätöntä osallistumiselle.

Lukupiiri on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tervetuloa lukemaan, ajattelemaan ja keskustelemaan yhdessä!

Kuva: iStock by Getty Images/francescoch