Anu Virtanen

Filosofinen konsultaatio

Filosofinen keskustelu tarjoaa tilan ja välineitä itselle tärkeiden elämänkysymysten jäsentämiseen. Kysymyksiä nousee usein esimerkiksi elämän erilaisissa taitekohdissa, jotka liittyvät ikääntymiseen, työhön tai ihmissuhteisiin. Filosofisessa tarkastelussa pyrimme nostamaan esiin kysymyksiin liittyviä tausta-ajatuksia, arvoja ja sokeita pisteitä. Filosofi on tässä kohtaamisessa kuin peili, jota vasten tarkastella ajatuksiaan, toimintaansa ja asenteitaan, ja siten tulla niistä tietoisemmaksi ja laajentaa näkökulmiaan totunnaisuuksien ulkopuolelle. 

Sokraattinen dialogi

Sokraattinen dialogi on filosofinen ryhmäkeskustelu, jossa nostetaan yhteiseen tarkasteluun jokin ryhmälle tärkeä aihe. Aihe voi nousta työyhteisöstä, yhteiskunnallisesta keskustelusta tai puhtaasta elämän uteliaisuudesta. Mitä on rohkeus? Millainen on eettisesti kestävä ratkaisu? Dialogi tarjoaa tilaisuuden pysähtyä aiheen äärelle ja välineitä tehdä näkyväksi kokemustemme kantamaa hiljaista tietoa. Yhteinen keskustelu avaa aiheeseen uusia näkökulmia ja haastaa meidät avartamaan ajatteluamme.

Tarjoan sekä filosofisia yksilökonsultaatioita että ryhmädialogeja pääosin pääkaupunkiseudulla, mutta konsultaatio onnistuu myös esimerkiksi etänä Zoomissa. Kysy lisää!

Anu Virtanen
Filosofian praktikko, filosofian aineenopettaja ja väitöskirjatutkija
040 740 6863
virtande@gmail.com