Lapsille

Filosofiaa lapsille -ohjelma on ajattelun kehittämisohjelma. Siinä lapset harjoittelevat ja opettelevat kriittistä ja loogista ajattelua aikuisen johdolla. Tavoitteena on kehittää älyllistä joustavuutta ja kykyä selvitä erilaisista elämän tilanteista. Menetelmä harjaannuttaa myös kommunikaatiotaitoja, koska ajatteleminen tuodaan julki keskustelussa, jossa kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat ajatusten arviointiin ja jatkokäsittelyyn.

Tutustu myös Filo ry:n toimintaan!