Hallitus

2020
Anu Virtanen, puheenjohtaja
Pia Houni
Aliisa Nummela
Lassi Larjo
Ville-Matti Vilkka
Aki Saariaho
Peter Lundqvist
Heikki Vuorila