Filosofisk praxis

Filosofisk praxis är en samtalskonst som filosofer ägnar sig åt med enskilda gäster eller grupper. Det innebär att människor med hjälp av en filosof kan diskutera till exempel viktiga beslut, moraliska dilemman, sin uppfattning av världen och sig själva. Gästen får här hjälp att sätta filosofiska perspektiv på sina tankar och på sikt kan man även diskutera existentiella frågor såsom livets mål och mening.