Filosofinen praktiikka ja tutkimus

Väitöskirjatutkija ja filosofian praktikko Anu Virtanen esittelee maanantaina 29.11. filosofiseen praktiikkaan liittyvää tutkimusta ja avaa yhteiselle keskustelulle näkökulmia. Millaista tutkimusta filosofisen praktiikan alalla tehdään? Miksi? Onko tutkimus tarpeellista? Mikä filosofisen praktiikan panos voisi olla tutkimukselle muilla aloilla?

Jos tahdot orientoitua illan teemaan, voit tutustua seuraaviin artikkeleihin, joissa filosofisen praktiikan ja tutkimuksen suhdetta käsitellään eri tavoin. Ensimmäisessä artikkelissa tutkijat Marcussen, Weiss ja Helskog raportoivat tuloksia tieteellisestä tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yhden filosofisen praktiikan lähestymistavan (Dialogos) käyttöä kestävän kehityksen opetuksessa. Toisessa artikkelissa puolestaan filosofian praktikko Anders Lindseth käsittelee filosofista praktiikkaa itsessään tutkimusmetodina sen selvittämiseen, mistä ihmiselossa on perimmiltään kyse.

1)    Marcussen, E. H., Weiss, M., & Helskog, G. H. (2021). How Philosophizing the Dialogos Way Can Promote Education for Sustainable Development. In Teacher Education in the 21st Century-Emerging Skills for a Changing World. IntechOpen. Luettavissa täällä.

2)    Lindseth, A (2015). The Meaningfulness of and Satisfaction from Dialogues in Philosophical Practice: Considerations of Content and Methodology. In Aleksandar Fati? and Lydia Amir (Eds.) Practicing Philosophy. Cambridge Scholars Publishing. 42-56.  Luettavissa täällä.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan:

Zoom-linkki: https://jyufi.zoom.us/j/64213972647
Meeting ID: 642 1397 2647

Lukupiiri on kaikille avoin ja maksuton tilaisuus.